Generalforsamling - 2014 - Biersted-folkedanserne

Gå til indhold

Biersted Folkedanserforenings
generalforsamling
torsdag den 9. oktober 2014 på Biersted Aktivitetscenter

35 deltagere
1. Valg af stemmetællere:
Valgt blev Ove Eriksen, Hanne Lyng og Villy Frederiksen efter indstilling fra bestyrelsen.
2. Valg af dirigent:
Valgt blev Ingerlise Frederiksen efter indstilling fra bestyrelsen.
3. Bestyrelsens beretning:
Formand Bjerno Gregersen oplyste, at foreningen har 33 aktive medlemmer, 4 passive og 6 æresmedlemmer. Stor tak til instruktørparret Lene og Karsten Christensen for deres måde at lede dansen på.
Bjerno fortsatte: Den 5. december havde vi juleafslutning. Som noget nyt fik vi i år maden udefra. Det var godt.
Nytårsballet den 18. januar sammen med Saltum Folkedanserne blev aflyst pga. snestorm.
Den 23. januar havde vi besøg af Saltum Folkedanserne, og den 25. februar var vi på besøg i Saltum. Vi nyder fællesskabet.
Den 29. marts var der afslutningsfest. Foreningen havde i den forbindelse besøg af otte tyskere fra Altenholz. De blev modtaget af deres værtspar fredag aften med fælles sandwichspisning. Lørdag var værter og gæster samt andre fra foreningen på udflugt med Henning som guide. Turen gik nedad langs Vestkysten med bl.a. Thorup Strand. Bestyrelsen havde frokost med til alle, og den blev spist ved Nærum Sø. Alle syntes, at det var en dejlig tur. Lørdag aften deltog vore tyske gæster i afslutningsfesten på Biersted Aktivitetscenter. Søndag formiddag blev der taget afsked med gæsterne fra Altenholz. Bjerno tror, de har nydt besøget, og det har vi også.
Vi plejer at have flere opvisninger i løbet af året, bl.a. to årlige opvisninger på Biersted Plejehjem. Det var der ikke i år, da Biersted Plejehjem er lukket. Den 30. juli havde vi opvisning på Gjøl, hvor der var et meget danseglad publikum. Det var en utrolig god aften.
Den 23. august havde vi grillfest. Vi var 28 fra Biersted og 2 fra Saltum. Vi var i år ikke nok til helstegt patte-gris, så der blev i stedet grillet nakkefilet, mørbrad og pølser, og det var meget lækkert. Trods regn blev det en virkelig god dag. En stor tak til Lone og Kurt for at lægge hus og have til. Der var også rundvisning i haven, hvor Kurt har mange projekter i gang.
Saltum Folkedanserne har haft besøg fra Polen. Da Saltum var i Polen, var der dansere fra Biersted med på turen. Derfor blev vi inviteret med i Fårup Sommerland for at give opvisning. Det var sjovt. Der var grillmad i Fårup Sommerland og fest i Hune Forsamlingshus om aftenen, for dem der havde været med til at arrangere og deltage.
Lone og Bjerno har været til møde med Aksel fra Saltum Folkedanserne. Der blev snakket om samarbejde mellem Saltum, Vrå og Biersted. Saltum og Biersted har samme ledere. Der vil blive arrangeret fælles forårs-fest i Nolshallen med spisning den 7. marts 2015. Vi satser på 80-90 deltagere, og gerne 150! Lene og Karsten og lederen fra Vrå skal lede dansen. Pris bliver sandsynligvis ca. 100 kr. pr. person. Bestyrelsen håber på mere samarbejde de tre foreninger imellem. Alle får nærmere besked i det nye år.
Det var formandens beretning.
Karsten: I Saltum er hallen gratis, fordi det er kommunens gymnastiksal. Derfor vil forårsfesten finde sted i Nolshallen. Det er sjovt at være 80-90 til en legestue frem for 30. - Henning: Er forårsfesten en erstatning for afslutningsfesten? - Bjerno: Nej, det er en erstatning for legestuen.
Beretningen blev godkendt.
4. Fremlæggelse af regnskab:
Kasserer Lone Andersen fremlagde regnskabet.
Lone sagde, at den gode nyhed er, at der er et overskud på knap 5000 kr. Det skyldes bl.a. at der ikke har været så store udgifter til gaver. Flæskeaften og Grillfest gav begge overskud.
Thomas: Hvordan kan det være, at kørselsudgifterne er mindre i år? - Lone: Der har været en danseaften mindre, og Arthur var syg en aften. - Finn: Bestyrelsen har klaret økonomien rigtig godt. - Karin: Hvad er diverse indtægter på 100 kr.? - Lone: Det er den sangbog, jeg har solgt til dig.
Ingerlise: Har vi et gaveregulativ? - Bjerno: Runde fødselsdage fra 70 år samt guldbryllup og sølvbryllup.
Bjerno: Der er 90 års fødselsdag fredag den 17. oktober. Carl Aage holder fest på Hotel Søparken. Opvisningsholdet skal danse til festen, i alt fire par/én kvadrille, folk som har danset med Ulla og Carl Aage. Carl Aage var med til at stifte foreningen i 1975.
Ove: Foreningen blev først stiftet i 1980. De første år dansede vi under LOF. - Kirsten: Der var 25 års jubilæum i 2005. - Bjerno: Carl Aage var med fra begyndelsen i hvert fald.
Regnskabet blev godkendt.
5. Indkomne forslag:
Ingen forslag er indkommet.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Lydia Jensen og Lone Andersen var villige til genvalg. Der skal dog være afstemning, og det var der. Lydia og Lone blev genvalgt
7. Valg af 2 suppleanter:
Thomas Aastrup modtog ikke genvalg. Niels Jørn Christensen er ikke til stede og kan derfor ikke vælges.
Karin Coermann blev nyvalgt som 1. suppleant og Doris Andersen som 2. suppleant.
8. Valg af 2 revisorer:
Finn Vestergaard og Elsebeth Reinewald modtog begge genvalg.
9. Valg af fanebærer, fanevagt og suppleanter:
Bjerno Gregersen blev genvalgt som fanebærer. Doris Andersen modtog ikke genvalg som fanevagt. Nyvalgt fanevagt blev Henning Andersen. Suppleanterne Thomas Aastrup og Finn Vestergaard genvalgtes.
10. Eventuelt:
Formand Bjerno: Aktier kan købes i dag for 50 kr. Tre vindere udtrækkes, og de får hver 100 kr. - Elsebeth: De aktier, der udtrækkes i dag, bliver resten så smidt ud? - Ingerlise: Hvor mange udtrækninger er der på en dansesæson? - Eskild: 3 udtrækninger før jul og 3 efter jul. - Ove: Før var der 5 før og 5 efter. - Ingerlise: Da jeg var kasserer, var der 5 før og 5 efter. - Bjerno: Men det kan vi da ikke nå! - Ingrid: Når der er 20 danse-aftener, så udtrækkes der hver anden gang. - Bjerno: Vi sælger indtil jul, og så bliver de skrottet. -Ingerlise: Efter jul bestemmes det, hvor mange udtræk der skal være.
Danseleder Lene Christensen siger, at vi er et dejligt hold at arbejde med. Hun laver sæsonprogram hvert år; et multiprogram – vidt forskellige i Saltum og Biersted. Hun har ikke de store danse i ærmet; de tages lidt ad hoc. En stor dans tager nogle gange at komme igennem. Hun prøver at lægge lidt let ind hver gang, så alle kan gå glade hjem. Lene har ikke et fuldt færdigt program fra begyndelsen. Hun skal også samarbejde med Arthur om programmet. Forslag er velkomne, men bliver ikke altid taget op.
Karsten Christensen: Biersted og Saltum er helt forskellige danseaftener. Biersted har et opvisningshold, så vi kan gå ud og repræsentere foreningen. Senere begynder vi at træne, gerne med 9 par til et opvisningshold. Det er gratis, og vi kan måske øve lørdage, så alle kan være med. – Lene har snakket om Biersted Folke-danserforening i Lokal–TV. – Karsten opfordrer til at komme og være med.
Ove: Ros til bestyrelsen. Flot regnskab. Det er en god idé at holde fest sammen med Saltum. Men vi vil blive ved med at være en selvstændig forening.
Bjerno: Vi skal være selvstændige, så længe vi er nok til at betale udgifterne. – Tak til Ove for de rosende ord. Tak til Lene og Karsten for deres indlæg.
Bjerno: Torsdag den 29. januar 2015 kommer Saltum til Biersted og danser med os. Tirsdag den 24. februar 2015 er vi inviteret til Saltum for at danse med dem.
Karsten: Til legestuen medvirker spillefolkene fra de tre foreninger. Det er med i deres løn. Deres venner er velkomne til at spille – uden løn.
Birthe: Efter jul begynder vi den 8. januar. (I programmet har der indsneget sig en forkert dato!) - Ingerlise: Husk at ændre datoen på hjemmesiden!
Ove: Har I aldrig tænkt på at holde nogle kurser? Tango, scottish osv. Det kræver selvfølgelig, at der er deltagere til det. - Ellen Margrethe: Men vil folk på kursus? – Karsten: Der var kursus i lancier på højskolen i Vrå sidste sæson for 50 kr. pr. gang / to gange. Der skulle stille mindst 2 kvadriller, og der kom 6. – Karsten og Lene afholder gerne kurser. Bare spørg! – Ove: 6 kvadriller à 8 personer = 48 personer. Det skulle nok kunne lade sig gøre at starte et kursus op. – Lene: Hvis der skal komme kendte navne, så bliver det dyrt. Hvis kurserne er billige, så vil folk gerne komme. – Birthe: I Hjørring betaler man, når man er der, altså pr. gang.
Bodil: hilsen til alle fra Kirsten og Mogens, som har meldt sig ud af foreningen.
Ordstyrer Ingerlise: Tak for god ro og orden!
Bjerno: Tak til Ingerlise. Det kørte bare på skinner! – Bjerno vil snakke med Lene og Karsten om et kursus, selvom det måske kan blive svært at finde en dag. Han opfordrede også til at komme med på opvisningsholdet.
Bjerno: Tak til alle for en god aften med en skøn stemning under eventuelt.

Vidste du at:  Vi har et opvisningsteam der laver show 8-10 gange om åretOpvisningsteamet medbringer eget musik anlæg til showsYngste danser er under 50 år gammelVi danser Torsdag aftenVi danser på Biersted skoleAlle bruger deoVi danser i bløde sko. IKKE træskoVi parker lige uden for dørenVi har et højt konditalVi er medlem af DGIVi er med til næste alle legestuer i NordjyllandIngen drikker TheFormanden forkæler musikeren med kaffe & kageVi danser alt fra Polka til Les LanciersDanseprogrammerne er på hjemmesiden før de skal brugesDanseprogrammer for de sidste 10 år er loadet opDanserne har ofte en ønskedans. Den kommer promte efter pausenVi har Danmarks største samling af løsblade loadet opVores generalforsamling overståes på rekort tid, for de gule ærter med tilbehør ikke må blive koldeVi har en Facebook sideVi afholder Nordjyllands største legestue om foråretVi har reglmæssigt danseaftner med naboforeningerneFørste dans er altid en polkaVi danser kun til levende musik

Tilbage til indhold