Generalforsamling - 2012 - Biersted-folkedanserne

Gå til indhold

GENERALFORSAMLING

Biersted Folkedanserforening - torsdag den 4. oktober 2012
Inden generalforsamlingen serveres gule ærter med tilbehør. Hertil serveres 1 snaps og 1 øl pr. person.
Medbring service og kaffe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAGSORDEN
1, Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest den 27. september 2012.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Henning Andersen og Ingerlise Frederiksen er på valg. Ingen af dem ønsker at modtage genvalg.
7. Valg af 2 suppleanter. På valg er Mitzi Svendsen og Niels Jørn Christensen.
8. Valg af 2 revisorer. På valg er Finn Vestergaard og Erik Sørensen. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er Elsebeth Reinewald.
9. Valg af fanebærer, fanevagt og suppleanter. På valg er Maren Fuglsang som fanebærer og Kresten Fuglsang som fanevagt. Som suppleanter er Mitzi Svendsen og Thomas Aastrup på valg.
10. Eventuelt.

Nye på posterne
i Biersted Folkedanserforening
Biersted Folkedanserforening har fået ny formand, Bjerno Gregersen, Biersted, samt ny næstformand og kasserer. På foreningens generalforsamling 4. oktober i Biersted Aktivitetscenter nyvalgtes til bestyrelsen Lydia Jensen, Aabybro, og Lone Andersen, Sandmosen. Sidstnævnte er valgt som kasserer. Kirsten Lind, Aabybro, og Eskild Eskildsen, Pandrup, var ikke på valg, men fortsætter som henholdsvis sekretær og som ny næstformand. Nyvalgene og valg af nye på posterne skyldes, at den hidtidige formand og kasserer, Henning Andersen og Ingerlise Frederiksen, begge Aabybro, ikke ønskede at modtage genvalg.
Beretning og regnskab
Formand Henning Andersen aflagde sin sidste beretning:
Sæsonen blev den første med instruktørparret Lene og Karsten Christensen, der med deres dejlige, smittende humør er et positivt indslag i vore torsdags aftener, og de er blevet hurtigt integreret blandt os. Tak til dem og til Arthur Nielsen og hans musikere, ikke mindst til Søren, der meget ofte er med.har været en forholdsvis stille sæson uden de store arrangementer. Vi har holdt julefest og afslutningsfest, og til afslutningen var der en del fremmede med og stort orkester. Maren og Kresten underholdt. Det er dejligt, når der er medlemmer, der er med til at gøre det festligt. Afslutningsfesten kræver ikke større udgifter, bl. a. fordi ledere og musikere stiller op gratis. Tak for det.par dansere var i Altenholz. Det blev en dejlig tur, og vi venter genbesøg i det kommende år og vil spørge medlemmerne, om der er nogen, der vil være vært for de tyske venner.noget nyt indbød vi til sommerfest ved Bratbjerg Søerne. Det var en skam, at flere ikke deltog. Så vi var glade for, at flere fra Saltum sluttede op om arrangementet.er taget skridt til et samarbejde med Saltum Folkedansere. Det begyndte med et besøg hos dem, og jeg synes, vi skal bakke op om et fortsat samarbejde, som jeg tror, begge vil have stort udbytte af,  bl. a. i forbindelse med arrangementer og rejser. Jeg tror, den nye bestyrelse vil arbejde med en udbygning af samarbejdet.Eriksen, Aabybro, som i flere år har ledet vores opvisningshold, stoppede, men heldigvis har Lene og Karsten taget over, og jeg vil opfordre flere medlemmer til at melde sig til opvisningsholdet. Der er ikke krav om dragt, kun om, at man kan danse folkedans.uge 42 og 8 er der tradition for, at vi giver opvisning på Biersted Plejecenter. Det er en hyggelig tradition,  hvor også Kresten Fuglsang og hans musikervenner deltager.august gav vi opvisning på Vildmosemuseet. Vi havde et stort publikum og fik en del med ud at danse. Det samme på Egnsmuseet hos Poul Nøhr fornylig, og igen havde vi en god oplevelse. Flere arrangementer venter i den kommende tid. Måske også en Thy-aften, som gik i vasken sidste år. Det er Arthur, der er formidler, og han vil igen spørge Chr. Jensen, om han vil komme en torsdag aften og undervise i Thy-danse.for, at I bakker op om foreningen. I modsat fald ville der ikke være en forening, og jeg håber, at den fortsat må bestå.
Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Ingerlise Frederiksen:
Regnskabet viser en formuenedgang på 2085 kr. Det fik Henning Andersen til at sige, at den ny bestyrelse nok må overveje en kontingentstigning næste år.
Øvrige valg
Også nye suppleanter blev valgt til bestyrelsen, idet Mitzi Svendsen, Nørresundby, ikke ønskede genvalg, og Niels Jørn Christensen ikke var valgbar. Nyvalgt blev Jesper Eriksen, Vodskov, som 1. suppleant og Thomas Aastrup, Pandrup, som 2. suppleant.
Finn Vestergaard, Biersted, modtog genvalg som revisor. Den anden revisor, Erik Sørensen, genopstillede ikke. I hans sted trådte suppleanten Elsebeth Reinewald, Pandrup, ind. Som ny suppleant valgtes Chr. Bundgaard, Biersted.
Maren og Kresten Fuglsang, Biersted, ønskede ikke genvalg som fanebærer og fanevagt. Nyvalgt som fanebærer blev Jørn Lind, Aabybro, og som fanevagt Kirsten Lind. Suppleanter var Mitzi Svendsen og Thomas Aastrup. Mitzi ønskede ikke genvalg. I hendes sted valgtes Finn Vestergaard.
Tak
Den afgående formand, Henning Andersen, takkede  for årene i bestyrelsen og de bestyrelsesmedlemmer, han havde arbejdet sammen med og ligeledes deres ægtefæller.
Der har været mange gode oplevelser og glæder, men også meget arbejde. Jeg håber, at foreningen fortsat vil være en forening, hvor man får mange gode oplevelser, sluttede Henning Andersen.
Næstformand Bjerno Gregersen takkede Henning og Ingerlise Frederiksen for deres indsats i bestyrelsen og overrakte vingaver.
35 deltog i generalforsamlingen, hvis dirigent var Jesper Eriksen. Der blev som optakt serveret gule ærter.

Vidste du at:  Vi har et opvisningsteam der laver show 8-10 gange om åretOpvisningsteamet medbringer eget musik anlæg til showsYngste danser er under 50 år gammelVi danser Torsdag aftenVi danser på Biersted skoleAlle bruger deoVi danser i bløde sko. IKKE træskoVi parker lige uden for dørenVi har et højt konditalVi er medlem af DGIVi er med til næste alle legestuer i NordjyllandIngen drikker TheFormanden forkæler musikeren med kaffe & kageVi danser alt fra Polka til Les LanciersDanseprogrammerne er på hjemmesiden før de skal brugesDanseprogrammer for de sidste 10 år er loadet opDanserne har ofte en ønskedans. Den kommer promte efter pausenVi har Danmarks største samling af løsblade loadet opVores generalforsamling overståes på rekort tid, for de gule ærter med tilbehør ikke må blive koldeVi har en Facebook sideVi afholder Nordjyllands største legestue om foråretVi har reglmæssigt danseaftner med naboforeningerneFørste dans er altid en polkaVi danser kun til levende musik

Tilbage til indhold