Generalforsamling - 2013 - Biersted-folkedanserne

Gå til indhold

Generalforsamlings referat
Biersted Folkedanserforening har fået to nye bestyrelsesmedlemmer, Lindy Sørensen, Tylstrup, og Bodil Eriksen, Vodskov. De afløser Eskild Eskildsen og Kirsten Lind, der ikke ønskede at modtage genvalg på foreningens generalforsamling i Aktivitetscentret i Biersted.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Bjerno Gregersen, Biersted, som genvalgt formand, Lydia Jensen, Aabybro, som ny næstformand, Lone Andersen, Sandmosen, som genvalgt kasserer, og Bodil Eriksen som sekretær. Lindy er menigt bestyrelsesmedlem.
Generalforsamlingen havde 35 deltagere, heraf 33 stemmeberettigede, og der var dermed næsten 100 pct. fremmøde, da formand Bjerno Gregersen i bestyrelsens beretning kunne oplyse, at foreningen har 36 aktive medlemmer, to passive og seks æresmedlemmer.
Bjerno takkede instruktørparret Lene og Karsten Christensen, Vrå, for den måde, de leder dansen på, for deres lyst til at stille op til diverse arrangementer og for den energi, både de og spillemand Arthur Nielsen og hans medspiller Søren Jensen lægger for dagen ved den ugentlige træning.
Formanden fortsatte med at omtale det forløbne års arrangementer:
Den 9. november havde der været legestue i Bierstedhallen. Det havde virkelig været skønt, om flere af foreningens medlemmer havde deltaget. Ud over bestyrelsen var der kun to par fra Biersted. 19. november havde der på initiativ af Arthur været besøg på Migatronic i Fjerritslev. Det blev med Arthur som en underholdende rundviser en god og dejlig aften med god tilslutning.
6. december var der juleafslutning, der var som den plejer, dog med undtagelse af, at der ikke var juleposer. Det var der måske nogle, der ikke var helt tilfredse med. 14. februar var der flæskeaften, hvor alle mødte op, og der var ligeledes god tilslutning til afslutningsfesten på Aabybro Ungdomsskole. Det var dejligt, at Lene og Karsten sammen med dansere fra Saltum, kom med morsom underholdning. 10. august var der grisefest i Rødhus. Det hjalp på deltagerantallet, at der kom en del fra Saltum og Vrå. Tak til Kresten og Kurt for, at de ville stå tidligt op og hjælpe med at stege grisen. Netop som den var færdig, styrtede regnen ned, men trods vejret blev der til sidst mulighed for lidt dans på terrassen.
2. marts deltog vi sammen med Saltum folkedansere i en kulturmesse i messecentret i Pandrup, hvor vi viste videofilm, havde pjecer med og skulle undervise de andre deltagere i messen, men efter tre minutters dans blev disse deltagere hentet til andre aktiviteter.
Vi har haft 8 opvisninger i årets løb. 2 på Biersted Plejehjem, 1 på Nibe Plejehjem, 2 på Gjøl Havn, 1 i Egnssamlingen, og i Aabybro Centret havde vi en opvisning for at gøre os synlige. Desværre var der netop den dag ikke så mange i centret – vist nok fordi, Fakta den dag åbnede ny butik et andet sted i byen. 2 forespørgsler om opvisning måtte vi sige nej til, da vi ikke kunne samle nok til at danse.
Desuden var vi inviteret til legestuer rundt om. Der var ikke mange fra Biersted, der tog mod invitationerne, og så kan vi ikke forvente, at de andre kommer her, nå vi kalder.
26. februar var vi inviteret til en danseaften i Saltum, og de har også besøgt os, og der er lagt op til, at Saltum besøger os 30. januar 2014, og at vi besøger dem 25. februar.
Endelig var vi inviteret til Lenes fødselsdag 13. september. Og sikken en fest. På Biersteds vegne vil jeg sige Lene tak for en dejlig aften.
Lone Andersen fremlagde regnskabet, der viste en mindre formuenedgang på grund af lidt færre kontingentkroner. Aktiespillet havde ligeledes givet lidt mindre indtægt. Juleafslutningen og grisefesten havde givet pæne overskud, men der var brugt en del mere på gaver end tidligere. I alt var der et underskud på 4900 kr. Foreningens revisor Finn Vestergaard, Biersted, roste regnskabet, som godkendtes.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. Derefter blev de før nævnte valg til bestyrelsen foretaget. Dog først efter en del besvær, da ingen af de foreslåede kandidater ønskede at afløse de afgående bestyrelsesmedlemmer. Bjerno havde heller ikke ønsket at fortsætte, men da han indvilgede i at tage en periode mere, hvis to andre meldte sig, og efter at Kurt Ottesen, Sandmosen,  havde opfordret medlemmerne til at tage sig sammen og gøre en indsats i bestyrelsen, kom der skred i tingene. Lindy og Bodil meldte sig på banen, og dermed var bestyrelsen fuldtallig.
Bodil nævnte dog, at det på grund af arbejde er svært for hende at nå frem og deltage i arbejdet forud for visse arrangementer, hvor til Bjerno sagde, at så må der oprettes et hjælpekorps blandt medlemmerne. Det var der flere, der meldte sig til at være en del af, hvis der er brug for det.
Elsebeth Reinewald, Pandrup, nævnte muligheden af, at bestyrelsen vælger en model, hvor der ikke er så mange arrangementer ud over den ugentlige dans, og at man måske kan få maden ude fra, når der f. eks .er juleafslutning, og lade medlemmerne betale, hvad det koster. Så kan det bedre hænge sammen for dem, der sidder i bestyrelsen.
Jesper Eriksen, Vodskov, og Thomas Aastrup, Pandrup, var suppleanter. Jesper kunne ikke genvælges, da hans kone, Bodil, netop var valgt til bestyrelsen. Thomas ville godt fortsætte som 2. suppleant, men blev 1. suppleant med Niels Jørn Christensen, Kaas, som 2. suppleant valgt foran Oskar Wrønding, Pandrup.
Begge revisorer, Finn Vestergaard og Elsebeth Reinewald, modtog genvalg. Christian Bundgård kunne ikke genvælges som suppleant, da han ikke mere er medlem. Nyvalgt blev Erik Sørensen, Biersted.
Ny fanebærer blev Bjerno Gregersen med Doris Andersen, Aabybro, som fanevagt. De vælges i stedet for Jørn og Kirsten Lind, der ikke ønskede genvalg. Som suppleanter genvalgtes Thomas Aastrup og Finn Vestergaard.
Under eventuelt spurgte Bjerno, om der er medlemmer, der vil være interesserede i til foråret at modtage besøg af folkedanserne fra Altenholz. Flere par meldte sig som værter, og den nye bestyrelse arbejder videre med sagen.
Bjerno nævnte også Arthurs forslag til et kursus i svensk folkedansermusik og dans. Måske i samarbejde med Saltum. Det blev påpeget fra flere sider, at det næppe er en god ide at afvikle det i efteråret 2014, da folkedanserforeningerne så netop er begyndt en ny sæson, og der er mange legestuer. Bjerno nævnte, at det så måske først kan blive i foråret 2015, for det kan ikke nås i foråret 2014.
Henning Andersen opfordrede bestyrelsen til at få oversigt over, hvem der vil hjælpe til ved kommende arrangementer. Karsten Christensen opfordrede til at samarbejde med andre om kommende arrangementer, så tilslutningen bliver større samtidig med, at udgiften halveres.
Lene spurte, om det er muligt at afvikle den planlagte legestue 8. november, når først den nye bestyrelse kommer i arbejde efter efterårsferien.
Bjerno svarede, at indbydelser til legestuen ikke er sendt ud, da der var usikkerhed om forløbet af valg til bestyrelsen, og at legestuen ganske givet bliver aflyst.
Lone takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, som fik vingaver.

Vidste du at:  Vi har et opvisningsteam der laver show 8-10 gange om åretOpvisningsteamet medbringer eget musik anlæg til showsYngste danser er under 50 år gammelVi danser Torsdag aftenVi danser på Biersted skoleAlle bruger deoVi danser i bløde sko. IKKE træskoVi parker lige uden for dørenVi har et højt konditalVi er medlem af DGIVi er med til næste alle legestuer i NordjyllandIngen drikker TheFormanden forkæler musikeren med kaffe & kageVi danser alt fra Polka til Les LanciersDanseprogrammerne er på hjemmesiden før de skal brugesDanseprogrammer for de sidste 10 år er loadet opDanserne har ofte en ønskedans. Den kommer promte efter pausenVi har Danmarks største samling af løsblade loadet opVores generalforsamling overståes på rekort tid, for de gule ærter med tilbehør ikke må blive koldeVi har en Facebook sideVi afholder Nordjyllands største legestue om foråretVi har reglmæssigt danseaftner med naboforeningerneFørste dans er altid en polkaVi danser kun til levende musik

Tilbage til indhold