Generalforsamling - 2011 - Biersted-folkedanserne

Gå til indhold

Referat af generalforsamlingen 2011

Folkedans i fremgang
BIERSTED: Biersted Folkedanserforening har medlemsfremgang. Det kunne formanden, Henning Andersen, Aabybro, oplyse på foreningens generalforsamling på Biersted Aktivitetscenter, hvor 49 af de 52 medlemmer deltog.
Han kunne fortælle om et begivenhedsrigt år med 80 deltagere i et svensk danse- og spillemandskursus og besøg af 44 litauiske dansere, sangere og spillemænd – et arrangement, der fik støtte af Jammerbugt Kommune og Spar Nord og med Hjallerup Maskinforretning som gæstfri vært for et virksomhedsbesøg.
Henning rettede en tak til alle, der havde været med til at gøre besøget fra Litauen muligt og andre for indsats på anden måde til gavn for foreningen, herunder Kurt Ottesen, der ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen, men blev erstattet af Bjerno Gregersen.
Det havde været et år med lederskift efter 22 år med Jonna Hansen til Lene Christensen, Vrå, der sammen med sin mand Karsten allerede har fået et godt forhold til danserne i Biersted og har lagt op til et samarbejde med folkedanserne i Saltum, som parret også leder.
To gange har folkedanserne i Biersted deltaget i et kommunalt arrangement, først kulturmessen i Aabybro, senest i en integrationsmesse i Brovst.
- Det er, sagde Henning, vigtigt, at foreningen viser flaget, når kommunen eller andre beder os om at medvirke i et arrangement.
Derudover havde der været legestue, afslutningsfest og en række opvisninger rundt om.
På initiativ fra spillemand Arthur Nielsen er der planer om en Thy-aften i løbet af sæsonen. Her vil der være mulighed for at lære særlige Thy-danse.
Ingerlise Frederiksen gennemgik regnskabet, der viste et underskud på 1157 kr., men der er fortsat en god kassebeholdning.
En tilføjelse til foreningens vedtægter om anvendelse af foreningens midler ved evt. nedlæggelse af foreningen blev vedtaget enstemmigt.
Under eventuelt opfordrede danseleder Karsten Christensen til at møde op til Saltums legestue lørdag den 14. januar, og formanden opfordrede ligeledes til, at man i Biersted bakker op om naboforeningernes legestuer. På et konstituerende bestyrelsesmøde er Henning Andersen genvalgt som formand, Bjerno Gregersen som ny næstformand, Ingerlise Frederiksen genvalgtes som kasserer og Kirsten Lind som sekretær. Eskild Eskildsen er fortsat bestyrelsesmedlem. Ny fanebærer er Maren Fuglsang med ægtefællen Kresten som fanevagt.

Tilbage til indhold