25 års jubilæum - Biersted-folkedanserne

Gå til indhold

I 2005 havde Biersted Folkedanserforening bestået i 25 år.

Danserne i Biersted havde danset tre år under LOF inden Biersted Folkedanserforening blev stiftet i 1980. Der blev holdt et brag af et jubilæum. Det strakte sig over tre dage, idet de svenske og tyske venskabsforeninger var inviteret til at deltage.

Folkedanserne fra venskabsforeningerne blev indkvarteret hos vennerne fra Biersted-danserne i dagene 15.-16.-17. april 2005.

Selve jubilæumsfesten blev afholdt lørdag aften d. 16. april.

Med til nævnte jubilæumsfest i Vedsted Friskoles hal var således folkedanservennerne fra både Staffanstorp og Altenholz, borgmester Ole Lykkegaard, den tyske borgmester Striebich og kulturchef Eske Nyhus m.fl.

Foreningen var vært med mad og drikke.

Der var efterfølgende kaffe, hvor nogle af foreningens medlemmer havde vist deres kreative evner og kom med flotte og smagfulde lagkager.

Under spisningen var der en række taler. Alle taler blev oversat til tysk af hensyn til de tyske venner.
Formanden Ove Eriksen berettede om aktiviteter og begivenheder i foreningen i de 25 år.
Rise Ørtoft og Elfrieda Kristensen holdt tale og takkede bl.a. bestyrelsen for arbejdet med at holde jubilæet.
Borgmester Ole Lykkegaard nævnte bl.a. de mange udlandskontakter foreningen har, og takkede for godt samvær på en af rejserne hvor han deltog.
Den tyske borgmester takkede for vores udveksling med deres tyske venskabsforening i Altenholz.
Kulturchef Eske Nyhus fortalte, at hans tur i Polen sammen med Biersted Folkedansere havde været en god og underholdende tur.
Udover at holde tale, sang Eske Nyhus, på opfordring af Biersted Folkedansere , "Bordets glæder". Denne dejlige sang gav et enormt bifald
En repræsentant fra Sveriges folkedansere Staffansgillet takkede for mange dejlige og sjove oplevelser ved de forskellige udvekslinger.
Ligeså tale af en repræsentant fra Tysklands folkedansere Owerpedderne, som takkede for kammeratligt og venligt samvær ved de mange udvekslinger.
Der var flotte gaver fra talerne, og Rise Ørtoft havde udarbejdet et omfattende Jubilæumsskrift - et hæfte med begivenheder og meget andet.

Aftenen sluttede med dans under Jonnas kyndige og humørspredende vejledning.

Dagen efter samledes vi alle i Aktivitetscentret i Biersted hvor Foreningen var vært ved Brunch.

Derefter var det hjemtur for vores svenske og tyske venner.

Tilbage til indhold