Forenings formål - Biersted-folkedanserne

Gå til indhold

At virke for de gamle danses udbredelse og ved opvisninger at udbrede kendskabet til disse, men det er frivilligt, om man vil deltage i opvisninger, ligesom der kun stilles krav om folkedansedragter, hvis man vil deltage i opvisninger.

Der danses hver torsdag aften i vinterhalvåret på Biersted Skoles indeophold 2 mellem kl. 19.00 - 21.30

Fra kl 20.00 til 20.30 er der kaffepause, hvor vi synger sange og nyder det gode sociale samvær, som præger foreningen.

I årets løb er der forskellige arrangementer ud over den ugentlige træning.

Der er tradition for en årlig grisefest, legestue, juleafslutning og rejser til og besøg af vores venskabsbyer i Sverige og Tyskland.og Litauen

Tilbage til indhold