Biersted-folkedansernes historie - Biersted-folkedanserne

Gå til indhold

Foreningens historie

2013: Opvisning 16. januar på Nibe Plejehjem. Saltum Folkedansere deltog torsdag den 31. januar med 12 par i vores træningsaften. 2. marts deltog vi sammen med Saltum i en workshop i messecentret i Pandrup med Jammerbugt Kommunes Kulturelt Samvirke som initiativtager.

2012: Seks par dansere var i foråret på besøg i venskabsforeningen i Altenholz. Som noget nyt blev der holdt sommerudflugt til Bratbjergsøerne, hvor deltagerne selv stod ved grillen. Der blev danset til Karstens musik og Lenes instruktion. Flere par fra Saltum Folkedansere deltog, idet der i 2012 blev indledt et samarbejde mellem Biersted og Saltums folkedansere. Biersted var således inviteret til en træningsaften i Saltum. Biersted gav opvisninger på bl. a. Vildmosemuseet, Egnsmuseet og på Biersted plejehjem. Den årlige legestue afholdtes i Bierstedhallen. Ved generalforsdamlingen afløstes Ingerlise Frederiksen og Henning Andersen (kasserer og formand) af Lone Andersen (ny kasserer) og Lydia Jensen. Som et forsøg tilbød foreningen pardans hver anden torsdag før folkedansen.

2011: Foreningen var i foråret vært for et stort kursus i svensk spillemandsmusik og svenske dansetakter. Initiativtager var vores spillemand, Arthur Nielsen, og kurset havde tilslutning fra en stor del af Jylland. To svenske spillemænd og en svensk danseleder tog sig af undervisningen i Aabybro Kultur- og Mediecenter. I august havde vi genvisit af 44 litauiske dansere og spillemænd. Foreningen fik fra sæsonen 2011-12 nye danseledere, Lene og Karsten Christensen. Kurt Ottosen blev i bestyrelsen afløst af Bjerno Gregersen, der siden valgtes som ny næstformand.

2010: Foreningen var i juni måned på genvisit i Veliuona i Litauen for at besøge den lokale folkedanser- og sanggruppe.

2009: Ny bestyrelse: Formand Henning Andersen, Næstformand Kurt Ottesen, Kasserer Ingerlise Frederiksen, Sekretær Kirsten Lind, Medlem Eskild Eskildsen

2006: Bjarne stoppede som spillemand og Arthur Nielsen blev ansat. Elfrieda og Svend Aage Kristensen blev udnævnt til æresmedlemmer. Begge par forblev trofaste og aktive medlemmer også efter at være stoppet som dansere.

2005: Biersted Folkedanserforening afholdt 25 års jubilæumsfest. Foreningens første æresmedlemmer, Ulla og Carl Aage Bendtsen, der var med, da foreningen blev stiftet, blev udnævnt.

2000: Edith Mogensen stoppede som spillemand og blev afløst af Bjarne Jensen. Biersted Folkedanserforening var vært for sommerstævne Sammenslutningen af Folkedansere i Vendsyssel, hvor der var opvisning af alle foreningerne.

1989: Efter 12 år som instruktør valgte Knud Jensen at gå på pension og danserne fik ny instruktør, Jonna Hansen.

1987: Biersted Folkedanserforeningen fik sin egen slagsang forfattet af Elfrieda Kristensen, Aabybro.

1983 - 12. juni: Præsenterede daværende fanebærer Ove Eriksen foreningens fane, der blev taget i brug ved årets byfest i Biersted.

1980: Danserne tog initiativ til at stifte egen forening med det formål at ”bevare og udbrede kendskabet til de gamle danse”. Og den 24. april 1980 så Biersted Folkedanserforening dagens lys. September samme år begyndte 27 medlemmer at danse i foreningen, som lige siden har danset på Biersted Skole en gang om ugen.
Første formand blev Erling Hansen, næstformand Kresten Fuglsang, sekretær Hanne Hedin, kasserer Carl Aage Bentzen og menigt bestyrelsesmedlem Arne Andersen, alle Biersted.
Knud Jensen, Aabybro, blev ansat som danseinstruktør, og Edith Mogensen, Aabybro, blev foreningens første spillemand.
I de første mange år var Biersted Folkedanserforening medlem af Sammenslutningen af Folkedansere i Vendsyssel og indtil 2008 ligeledes af Gruppe 1, der da i nogle år udelukkende havde bestået af Biersted, Aabybro og Vedsted folkedanserforeninger.
I foreningens første leveår havde Biersted Folkedanseforening også et børnehold.

1976: En kreds af danseinteresserede i Biersted og Aabybro begyndte at danse folkedans i Biersted under LOF

Vidste du at:  Vi har et opvisningsteam der laver show 8-10 gange om åretOpvisningsteamet medbringer eget musik anlæg til showsYngste danser er under 50 år gammelVi danser Torsdag aftenVi danser på Biersted skoleAlle bruger deoVi danser i bløde sko. IKKE træskoVi parker lige uden for dørenVi har et højt konditalVi er medlem af DGIVi er med til næste alle legestuer i NordjyllandIngen drikker TheFormanden forkæler musikeren med kaffe & kageVi danser alt fra Polka til Les LanciersDanseprogrammerne er på hjemmesiden før de skal brugesDanseprogrammer for de sidste 10 år er loadet opDanserne har ofte en ønskedans. Den kommer promte efter pausenVi har Danmarks største samling af løsblade loadet opVores generalforsamling overståes på rekort tid, for de gule ærter med tilbehør ikke må blive koldeVi har en Facebook sideVi afholder Nordjyllands største legestue om foråretVi har reglmæssigt danseaftner med naboforeningerneFørste dans er altid en polkaVi danser kun til levende musik

Tilbage til indhold